Abstrak Writing Guide | CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE
» AWSU@CALC » Language Resource » Abstrak Writing Guide

Abstrak Writing Guide

Kebanyakan artikel atau penulisan ilmiah yang diterbitkan dalam mana-mana jurnal ilmiah mempunyai abstrak. Abstrak juga biasanya ditemui dalam penulisan tesis, makalah persidangan dan sebagainya. Abstrak ditulis bertujuan memberi gambaran keseluruhan terhadap keseluruhan penulisan.

Biasanya penyumbang makalah dikehendaki menulis abstrak 100 hingga 300 muka surat bergantung kepada kriteria dan kehendak penerbit jurnal atau penganjur persidangan. Abstrak haruslah ringkas tetapi mampu menggambarkan keseluruhan artikel atau kajian yang ditulis. Oleh itu, penting bagi penulis agar memberi maklumat dalam abstrak secara umum sahaja. Abstrak biasanya mempunyai enam maklumat utama, iaitu:

Updated:: 20/01/2021 [n_farrid]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691404
0397693694
BWJXQAd~