LAX Announcement Second Semester Session 2017/18 | CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE
» NEWS » LAX Announcement Second Semester Session 2017/18

LAX Announcement Second Semester Session 2017/18

 

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE (CALC)

PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA

 

Senarai Kursus LAX yang ditawarkan bagi Semester 2 – 2017/2018

List of LAX courses offered in Semester 2 – 2017/2018

 

Kursus LAX 6-mata tertera dibawah terbuka kepada semua pelajar KECUALI pelajar tahun akhir yang masih kekurangan mata LAX untuk bergraduat.

The 6-point LAX courses listed below are offered to all students EXCEPT final year students who still lack LAX points to graduate.

 

 1. LAX 2003 Movie Review
 2. LAX 2005 Karaoke in English
 3. LAX 2007 Get Groomed
 4. LAX 2009 Language Art
 5. LAX 2011 My Comic Strip
 6. LAX 2013 After Five
 7. LAX 2015 Have Food Will Travel
 8. LAX 2017 Tell-A-Tale
 9. LAX 2019 DIY Project
 10. LAX 2023 Music Video
 11. LAX 2025 Parody

Semua pelajar FPV bagi sesi akademik 2017/2018 dikehendaki mendaftar kursus LAX 12-mata yang ditawarkan seperti berikut.

All FPV students for the 2017/2018 academic session are required to register for the following 12-point LAX activity offered.

 

 1. LAX 2024 Public Service Announcement

 

 

Bagi pelajar tahun akhir yang masih kekurangan mata LAX untuk bergraduat, anda dikehendaki mengemukakan permohonan rasmi secara bertulis melalui pihak fakulti anda dan ditujukan terus kepada Ketua Bahagian Kemahiran Bahasa Inggeris, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). Pendaftaran hanya boleh dibuat setelah mendapat kelulusan pihak CALC. Sila hadir terus ke pejabat CALC untuk maklumat lanjut.

Final year students who still lack LAX points to graduate are required to submit a formal written request via their faculty office, and the letter must be addressed to the Head of the Proficiency Unit, Centre for the Advancement of Language Competence (CALC). Registration can be done once approval is given. Please visit CALC office for more information.

 1. LAX 2020 Poetry in Motion
 2. LAX 2024 Public Service Announcement

 

 

Makluman Penting

Important Announcement

 

Untuk makluman pelajar, mulai semester ini, taklimat bersemuka antara instruktor dan pelajar pada minggu ke-3 semester seperti yang dijalankan pada semester-semester sebelum ini tidak akan diadakan. Taklimat aktiviti LAX kepada pelajar akan dilaksanakan secara atas talian mulai Semester 2, 2017/2018. Semua maklumat dan dokumen berkaitan taklimat aktiviti LAX serta perlaksanaan aktiviti LAX boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.biglaxblog.blogspot.com. Pelajar juga dikehendaki untuk mendaftar masuk ke dalam kumpulan Edmodo masing-masing melalui laman sesawang www.edmodo.com, dan kod kumpulan Edmodo setiap kumpulan boleh dicapai melalui www.biglaxblog.blogspot.com.

For your information, starting this semester, face-to-face briefing between the instructors and the students (usually conducted in week 3 of the semester) will no longer be conducted. LAX briefing for students will be conducted online (Virtual Briefing) commencing from Semester 2, 2017/2018. All information and documents related to LAX briefing as well as the implementation of LAX activities can be downloaded from www.biglaxblog.blogspot.com. Students must also register into the respective Edmodo groups via www.edmodo.com, and the code for each Edmodo group can be retrieved from www.biglaxblog.blogspot.com.  

 

Berilmu Berbakti

With Knowledge We Serve

Pn Fauziah Hanim Ahmad Shaari

Penyelaras / Coordinator

Unit Aktiviti Bahasa / Language Activity Unit

Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)

1 Februari 2018

Date of Input: 09/02/2018 | Updated: 09/02/2018 | n_farrid

MEDIA SHARING

CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF LANGUAGE COMPETENCE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691404
0397693694
C1590968532